Atanas Laskov

  Server: UK US

TU

February 27, 2008 7:18 pm

Днес благоволиха да ни връчат дипломите. Ура, ура. Съвсем не обичам такива събития. Вероятно защото на тях има твърде много хора. Също така и защото те карат да повярваш, че в момента се случва нещо много важно за живота ти.

Каквото и да е важното нещо, то вече се е случило през последните четери години. Не знам защо трябва да се обличам като Дарт-Вейдър, за да си го докажа. Поне добре, че робата ми отиваше (но не и шапката.)

Satellite

February 21, 2008 5:28 pm

Годината, отстояща на 2008 лета от рождението на Христос в чиято божественост не вярвам, се очертава като една от най-депресиращо мрачните години, които досега съм преживял. Не предвиждах такова стечение на обстоятелствата. Трябваше всичко да е чудесно.
(more…)

Shades

February 5, 2008 12:54 pm

Светлината, както и мракът, могат да намерят безброй различни проявления. Напълно погрешно е общо възприетото становище, че това са две противоречащи си сили, сключени във вечна битка за надмощие. Подигравателен смях би трябвало да посрещне това твърдение, защото двете начала всъщност се допълват едно друго. Те се нуждаят твърде много едно от друго и би трябвало да го осъзнават с болезнена яснота. Въпреки това, опасната идея за конфликт изглежда е обсебила твърде много умове.
(more…)

Poisonous

November 26, 2007 10:16 pm

Не можеш да умреш, защото аз не ти позволявам. Колкото и да ти е трудно, тъжно или самотно - ти няма да умреш, защото това е недопустимо.
(more…)

Waiting For The Bus

November 2, 2007 1:44 am

Загърнат съм с някакъв плащ, тежък и плътен. Толкова дълъг, че почти се влачи по земята. Спомням си, че също така е красив по някакъв особен начин.
(more…)

All Living Things

September 8, 2007 2:39 pm

Изглежда никой не знае защо хората съществуват - каква е целта на всяко едно тяхно действие, поради каква причина са се появили, каква функция изпълняват. Може би дори не съществува отговор на тези въпроси - ако хората са резултат от някакво случайно явление, някакъв каприз на природата. Това важи и за другите живи същества, въпреки че те дори не могат да си зададат въпроса, защото не притежават съзнанието за да го направят. Логично е да се предположи, че има и други въпроси като този, които ние дори не можем да се сетим да зададен - още по-малко да им отговорим. Накратко казано, не знаем нищо.
(more…)

Jack The Blade

September 1, 2007 6:35 pm

Once upon a time in a town far north there was a deaf swordsman called Jack. Despite his handicapped body the technique of his sword was awesome. Nobody who dared to oppose him lived for more than a second.

Мany begged him to accept an apprentice so that the secrets of his martial art would be preserved for the generations yet to come. But all they were able to get from him were a few sentences on a scrap of paper. “My blade sings the scariest song you can imagine”, he wrote. “It sings about the ashes of love, the phantoms of happiness that dwell in my sword. It sings and I dance and there is nothing more to it.”

Then, puzzled by this strange response, the people wrote back: “Yes, but how can we learn to hear this song ? What is the first step to take ? ” To their greatest annoyance the response was even more cryptic:

“The first step to take is to die. Living souls can’t swing the blade of resignation.”

Discouraged by his riddles the people were coming less and less often to the seek the advice and instruction of Jack. The day he passed away his art was lost forever. But the name of the master was not forgotten. For centuries to come extremely skilful swordsmen were nicknamed Jack Deadly.

Meaningful

June 15, 2007 9:16 am

Once upon a time there was a life, one that was meaningful and there was another, one that was meaningless. In fact they were two people having these names, Meaningful and Meaningless. The two of them didn't get along very well, they were having a hard time finding common topics of conversation. Nonetheless, they did talk from time to time because they were the only people living on an Island.

One cloudy morning just when the rain was about to find courage and start pouring form the sky, Meaningful felt the need for some idle chat. He approached the part of the Island where Meaningless used to live.
(more…)

The Dark Shelter

June 5, 2007 1:31 am

Darkness is not the kind of lover you would wish for. It will not shelter your heart from desire, nor will it keep you warm at night. It will not try to comfort you, nor will it reassure you when you are in doubt.

Why then? Why do I need you so?

You are my trustworthy guardian. You have the power to preserve life and to give true fighting chance. It is all that I need. You will not help, but you will be the arbiter of justice. You will not ease the pain, but you will give strength to bear it.

First Post

June 1, 2007 9:10 pm

So let it begin. Let it be as brain-damaging as possible. Let it be a mess.

© 2008 Atanas Laskov

Atanas Laskov