Atanas Laskov

  Server: UK US

Poisonous

November 26, 2007 10:16 pm

Не можеш да умреш, защото аз не ти позволявам. Колкото и да ти е трудно, тъжно или самотно - ти няма да умреш, защото това е недопустимо.
(more…)

Waiting For The Bus

November 2, 2007 1:44 am

Загърнат съм с някакъв плащ, тежък и плътен. Толкова дълъг, че почти се влачи по земята. Спомням си, че също така е красив по някакъв особен начин.
(more…)

All Living Things

September 8, 2007 2:39 pm

Изглежда никой не знае защо хората съществуват - каква е целта на всяко едно тяхно действие, поради каква причина са се появили, каква функция изпълняват. Може би дори не съществува отговор на тези въпроси - ако хората са резултат от някакво случайно явление, някакъв каприз на природата. Това важи и за другите живи същества, въпреки че те дори не могат да си зададат въпроса, защото не притежават съзнанието за да го направят. Логично е да се предположи, че има и други въпроси като този, които ние дори не можем да се сетим да зададен - още по-малко да им отговорим. Накратко казано, не знаем нищо.
(more…)

© 2007 Atanas Laskov

Atanas Laskov